Městská policie Praha

Detašované pracoviště Kampa
Noc literatury 2022 / Praha / Městská policie Praha

Prostory detašovaného pracoviště Městské policie se nacházejí v domě U Zlatého lva, který se rozkládá na pravém břehu Čertovky a zaujímá lichoběžníkovou parcelu směřující do tří stran. Na začátku 17. století postavil dům malostranský měšťan Jan Jiří Dyrynk, lékárník a malostranský purkmistr. Dnešní podobu získal dům po přestavbě v 18. století. Od roku 1959 zde bydlela zpěvačka Eva Olmerová. Detašované pracoviště městská policie využívá rovněž pro vzdělávací a společenské akce.

Hroznová 5
https://www.mppraha.cz

Kapacita: 30
Částečně bezbariérový vstup
WC: ano

Městská policie Praha

©Eva Neužilová

MARYANA KOZAK

čte Nevděčná cizinka od Ireny Brežné, překlad Zuzana Henešová Baobab⍺GplusG, 2021

Městská policie Praha-detašované pracoviště Kampa
Městská policie Praha-detašované pracoviště Kampa