Malostranské gymnázium

Noc literatury 2022 / Praha / Malostranské gymnázium

Budova školy leží v jedné z historicky nejbohatších částí Prahy. Archeologické nálezy starého opevnění, které byly objeveny při rekonstrukci školních šaten v 90. letech 20. století, ukazují na souvislé osídlení této lokality již od raného středověku. Historie samotné školy se začíná psát roku 1884, kdy byla vysvěcena obecná a měšťanská škola, navazující na tradici farních škol u sv. Mikuláše a u sv. Tomáše. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 získává název Chlapecká a dívčí škola v Josefské ulici. V roce 1995 zde bylo otevřeno osmileté gymnázium, které vzniklo za spolupráce a dohledu pedagogické fakulty a katedry pedagogiky UK.

Josefská 7
https://www.malostranskeskoly.cz

Kapacita: 20-30
Částečně bezbariérový vstup
WC: ano

Malostranské gymnázium
JANA STRYKOVÁ ©Monika Navrátilová

©Monika Navrátilová

JANA STRYKOVÁ

čte Já Tituba, černá čarodějnice ze Salemu od Maryse Condéové, překlad Tomáš Havel / Maraton, 2022

Malostranské gymnázium
Malostranské gymnázium