Dům U velké boty

Noc literatury 2022 / Praha / Dům U velké boty

Renesanční dům se svým uličním průčelím výrazně podílí na harmonické podobě rozšířeného prostranství Vlašské ulice. Podle starých vyobrazení lze usuzovat, že k jeho výstavbě došlo v druhé polovině 16. století, úpravy proběhly v období baroka i klasicismu. V domě načas bydlel i Karel Jaromír Erben. V současnosti dům funguje jako malý rodinný hotel, který si skvěle uchoval svůj historický šarm. Jedinečnost tohoto místa spočívá mimo jiné ve skvěle zachovaných historických prvcích jako jsou kachlová kamna z 19. století, nebo dokonce starý kuchyňský sporák na dřevo. Právě díky dvěma jedinečným sporákům je objekt domu U Velké boty zapsána na seznamu historických památek.

Vlašská 30
www.dumuvelkeboty.cz

Kapacita: 20-25

SIMONA BABČÁKOVÁ ©Archiv Dejvického divadla

©Archiv Dejvického divadla

SIMONA BABČÁKOVÁ

čte Neviditelná hrdinka od Rosy Ribas, překlad Petra Královcová / Motto, 2018