Dillí

DLOUHÁ NOC LITERATURY 2022 V INDII

DILLÍ, pondělí 22. září 2022 dopoledne

Celá událost započala dne 22. září v dopoledních hodinách na Dillíské univerzitě, kde ČR zastupovala paní lektorka českého jazyka, paní Veronika Resslová, která se po boku dalších autorů zúčastnila diskusního panelu a odpovídala na otázky tamních studentů.

Odpolední program byl ve znamení Literárního fóra, kde diskutovali vybraní autoři s představiteli z řad indických knižních nakladatelů. Probírána byla témata, jak se v posledních letech změnila literární krajina v Indii a v Evropě a jaká jsou relevantní témata, žánry a formáty. Součástí debaty bylo, jak na tyto změny reagují nakladatelství a jakou roli hraje evropská literatura v Indii.

Úvodní slovo pronesl představitel ZÚ, Filip Dufek, který představil celou akci a zmínil, že to je právě literatura, která tvoří pomyslné okno do duše autora a skrze toho i do duší jednotlivých národů. Letošního ročníku se účastnilo celkem jedenáct představitelů národů EU s podporou Delegace EU. Dle jeho mínění to je právě rozmanitost v myšlenkách, idejích a postojích co tvoří EU unikátní entitou. Jednota v rozmanitosti se stala určitým heslem, které charakterizuje tuto společnou kulturní akci partnerských zemí.

Paní velvyslankyně Eliška Žigová přirozeně navázala na úvodní řeč a připomněla Václava Havla jakožto významného českého literáta a myslitele, jehož intelektuální přesah činí jeho vidění Evropy stále platný a v současné turbulentní době o to více aktuální. V tomto duchu došlo k zajímavému propojení českého předsednictví, Václava Havla a Dlouhé noci literatury 2022 v Indii. Úvodní vystoupení uzavřela předsedkyně indického EUNIC cluster, paní Ljubica Pevec, která zde současně působí jakožto diplomatka na slovinském velvyslanectví. Paní Pevec vyjádřila podporu akce ze strany EUNIC a představila cluster a jeho aktivity všem hostům.

Hlavní událostí byla páteční Dlouhá noc literatury, která se konala v prostorách Cervantes Institutu v Dillí. Své literární představitele ve fyzické podobě zde mělo celkem devět zemí. Irští zástupci se dále prezentovali výstavou o tamní literární scéně. Jak bylo zmíněno, tak náš ZÚ představil dílo Václava Havla v podobě předčítaných textů, které ZÚ získal díky úzké spolupráci s Českými centry. Centra disponovala právy k použití textů a srdečně dojednala jejich použití i pro účely Dlouhé noci literatury v Indii. Dovolili jsme si uvést úryvek z projevu Slovo o slovech napsaného krátce před pádem socialistického režimu v roce 1989. Dále jsme uvedli dva úryvky z knihy Dopisy Olze, souboru dopisů, které Václav Havel poslal své ženě z vězení, kde od května 1979 do března 1983 strávil téměř čtyři roky jako „vězeň svědomí“ komunistického režimu. Konkrétně šlo o dopis č. 120 a č. 91.