Baku

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ A PRVNÍ NOC LITERATURY V BAKU

BAKU, 26. 9. 2022

Text článku převzat z webových stránek Velvyslanectví České republiky v Baku

Při příležitosti Evropského dne jazyků uspořádaly ambasády a kulturní instituty 17 členských států EU and Rady Evropy (RE) s ázerbájdžánskými partnery 26. září 2022 v odpoledních a večerních hodinách veřejné čtení básní a povídek v evropských jazycích s překlady do ázerbájdžánštiny. Předčítání, na němž se podíleli diplomaté i místní studenti a absolventi lingvistických oborů, proběhlo na Ázerbájdžánské univerzitě jazyků (ADU) a v komplexu Landmark, kde se konala první Noc literatury v Baku. Letošní oslavy Evropského dne jazyků uspořádal bakuský cluster EUNIC, jemuž tč. předsedá Lotyšsko, ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě EU.

Oslavu Evropského dne jazyků na ADU zahájil její rektor prof. Kamal Abdulla společně s vedoucími Delegace EU a zastoupení RE v Ázerbájdžánu Petrem Michalkem a Petrem Sichem, předsedkyní bakuského clusteru EUNIC a zástupkyní velvyslance Lotyšska Vijou Bušou a zástupcem velvyslance ČR v Baku Danielem Putíkem. Českou literaturu na letošním Evropském dni jazyků a Noci literatury v Baku zastupovaly povídky ze sbírky Ludvíka Aškenazyho Dětské etudy, jež do ázerbájdžánštiny přeložila paní Šebnem Asadova z Ázerbájdžánského státního centra překladatelství, a Píseň o srdci Jana Skácela v překladu současné studentky Univerzity Karlovy Dilary Manafovy. Ukrajinskou literaturu na první Noci literatury v Baku zastupovala báseň Tarase Ševčenka „Kavkaz“.