Velvyslanectví Irska

Noc literatury 2022 / Praha / Velvyslanectví Irska

Velvyslanectví Irska sídlí ve Vratislavském paláci s terasovitou  zahradou a salou terrenou v zadní části objektu. Dvoupatrový barokní palác vznikl přestavbou dvou původních objektů. Ty v roce 1671 koupil Kryštof František Vratislav z Mitrovic a v roce 1717 spojil v jeden. Současný vzhled paláce pochází z let 1824–34, kdy proběhla klasicistní přestavba. V letech 1861–76 prostory využívalo Malostranské gymnázium, dnes zde sídlí kromě velvyslanectví Irska také velvyslanectví Kosovské republiky či Americké centrum. Palác sousedí s  Schönbornským palácem, sídlem velvyslanectví Spojených států amerických. Je chráněn jako kulturní památka.

Tržiště 13
https://www.embassyofireland.cz

Kapacita 30-40
WC: ano

Na tomto čtecím místě se mohou návštěvníci v pauzách mezi jednotlivými čteními zúčastnit minikurzu základů českého znakového jazyka.

Embassy of Ireland
Český znakový jazyk
MARTIN FINGER ©MARTIN PEKÁREK

©Archiv ČK

MARTIN FINGER

čte Klíč od Máirtína Ó Cadhaina, překlad Radvan Markus / Argo, 2021

Velvyslanectví Irska
Velvyslanectví Irska