Ministerstvo kultury České republiky

Noc literatury 2022 / Praha / Ministerstvo kultury České republiky

Hlavním sídlem ministerstva je Nostický nebo též Nosticův palác, který nechal mezi lety 1660–1676 postavit nejvyšší kancléř Jan Hartvík z Nostic. Pozdně barokní přestavba paláce proběhla kolem roku 1760, klasicistní úpravy průčelí jsou z konce 18. století. V paláci se nacházely umělecké sbírky Nosticů, numismatická sbírka a obrazárna, kde jsou i dnes obrazy zapůjčené z Národní galerie. V budově zůstala Nostická knihovna s 15 tisíci svazky, kterou spravuje Národní muzeum. Po roce 1945 byl palác zkonfiskován státem. V letech 1998–2002 proběhla generální rekonstrukce objektu pro potřeby Ministerstva kultury. Do interiérů byla instalována díla současného umění, na chodbě a v atriu se nacházejí plastiky od Karla Nepraše a Olbrama Zoubka.

Maltézské nám. 1
https://www.mkcr.cz

Kapacita: 40
Částečně bezbariérový vstup
WC: ano

Ministerstvo kultury ČR
VÁCLAV NEUŽIL ©Archiv Dejvického divadla

©Archiv Dejvického divadla

VÁCLAV NEUŽIL

čte Bod nula od Artema Čecha, kolektiv překladatelů / Fra, 2022

Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR