Lužický seminář

Noc literatury 2022 / Praha / Lužický seminář

Dům Lužického semináře sv. Petra je honosný barokní dům, jehož stavba je připisována Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Byl založen v roce 1724 jako kněžský seminář pro přípravu budoucích římskokatolických kněží přicházejících z Horní Lužice. V letech 1728–1954 zde byla (s krátkými přestávkami) lužická kolej pro gymnaziální a univerzitní studenty, zpravidla budoucí duchovní. V přízemí se dnes nachází Hórnikova lužickosrbská knihovna, kterou spravuje a odkaz dřívějších studentů rozšiřuje Společnost přátel Lužice. Prostor slouží pro setkávání Čechů s Lužickými Srby, různé přednášky a jiné akce. Kromě Společnosti přátel Lužice a Hórnikovy lužickosrbské knihovny v budově sídlí Styčná kancelář Svobodného státu Sasko a Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

U Lužického semináře 13
https://www.luzice.com
https://www.cz.sachsen.de

Kapacita 20-30
Částečně bezbariérový vstup

Lužický seminář
Josef Trojan ©Archiv

©Maxim Stano

JOSEF TROJAN

čte  Děti poslouchají Pink Floyd od Alexandera Gorkowa, překlad Marie Voslářová / Zlín, 2022

Lužický seminář
Lužický seminář