HAMU

Hudební a taneční fakulta je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Byla založena dekretem prezidenta republiky Eduarda Beneše z 27. října  1945. Sídlem HAMU je od roku 1993 nově rekonstruovaný bývalý Lichtenštejnský palác a od roku 1995 též palác Hartigovský, tvořící s palácem Lichtenštejnským souvislý celek. Hudební fakulta tak poprvé ve své historii dostala samostatné objekty, poskytující škole především potřebné výukové prostory. Hlavním cílem HAMU je kultivace a individuální rozvoj talentů a výchova interpretačních, skladatelských, dirigentských či tanečních a jiných špiček. Rozsáhlá aktivita HAMU a její sídlo se staly střediskem kulturního dění evropského významu.

Malostranské nám. 12
www.hamu.cz

Kapacita 30-40
Částečně bezbariérový vstup
Možnost občerstvení do 20.00
WC: ano

JANA PLODKOVÁ ©Nikolas Tušl/OF AGENCY

©Nikolas Tušl/OF AGENCY

JANA PLODKOVÁ

čte Euforie od Elin Cullhedové,  překlad Irena Kunovská / Argo, 2022