S večerem přichází tíseň

Marieke Lucas Rijneveld

NIZOZEMSKO

DÍLO

Uhrančivý román s nemilosrdnou přímočarostí vypovídá o tom, jaké následky může mít pro nedospělou psychiku trauma, o němž se v rodině vůbec nemluví. Zadírá se pod kůži díky neotřelé obraznosti, s níž o svém soukromí a každodenním dění na mlékařské farmě vypovídá desetiletá dívka přezdívana Bunda. Poté co život rodiny rozvrátí tragická smrt nejstaršího ze sourozenců, je dívka na prahu puberty ponechána na pospas vlastním nejistotám a neodbytným pocitům viny. Bez pomoci rodičů, kteří se neprostupně uzavřeli ve vlastním zármutku, se marně snaží vyznat sama v sobě a oddává se čím dál nebezpečnějším fantaziím, které postupně nabývají téměř starozákonní rozměr.

Vydalo nakladatelství Argo, 2021

AUTOR

©Merlijn Doomernik

Marieke Lucas Rijneveld (* 1991) pochází z ortodoxně protestantské farmářské rodiny, usazené v Severním Brabantsku. Kritika vysoce cenila už jeho básnické sbírky, opravdový poprask na literární scéně a obrovskou čtenářskou odezvu vyvolal až prozaický debut S večerem přichází tíseň, částečně inspirovaný smrtí bratra. Překlad do angličtiny Rijneveld vynesl v necelých třiceti letech jako prvnímu nizozemskému autorovi Mezinárodní Bookerovu cenu.

PŘEKLADATEL

Veronika ter Harmsel Havlíková

POZVÁNKA V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE

Český znakový jazyk